Betingelser

Nedenstående betingelser er gældende for brugen af Show You Care ApS', CVR-nr. 36422645, (herefter ”Show You Care”) hjemmeside på www.charii.com ("Hjemmesiden"). Ved at bruge og besøge Hjemmesiden accepterer du nedenstående betingelser og alle andre betingelser, der fremgår af eller henvises til på Hjemmesiden.

HVIS DU IKKE KAN ANERKENDE DISSE BETINGELSER, BEDES DU FORLADE SIDEN.

 1. Nærmere om Hjemmesiden
  1. Hjemmesiden giver dig mulighed for nemt og overskueligt at foretage donationer til velgørende organisationer og projekter. Hjemmesiden giver dig et overblik over organisationerne, deres formål og specifikke indsamlingsprojekter. Herefter har du mulighed for ud fra dine interesser at vælge, hvilke organisationer eller projekter du vil støtte.
  2. Show You Care samarbejder alene med velgørende organisationer, der er godkendt til indsamling af myndighederne og som har et højt niveau af gennemsigtighed med åbne regnskaber og løbende rapportering. Show You Care tilstræber, at de organisationer, der tilknyttes Hjemmesiden, er ISOBRO godkendte.
  3. Du logger på Hjemmesiden ved at oprette en brugerprofil eller gennem de sociale medier, herunder Facebook. Ved login via sociale medier henter Hjemmesiden automatisk dine registrerede kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, køn, e-mailadresse, profilbillede, i det omfang du accepterer det i login-processen. Hjemmesiden registrerer desuden din ip-adresse ved oprettelse og login. CPR-nummer kan tilføjes manuelt, hvis du ønsker at gøre brug af muligheden for skattefradrag for donationer.
  4. Hjemmesiden indeholder en beskrivelse af de organisationer, som Show You Care samarbejder med. Hver organisation har mulighed for at oprette selvstændige indsamlingsprojekter, hvor det på forhånd er angivet, hvad de indkomne donationer skal gå til. Sådanne projekter vil indeholde en beskrivelse af indsamlingsformålet, en indsamlingsperiode samt et eventuelt beløbsmæssigt mål for indsamlingen.
  5. Du vælger selv, om du vil foretage en donation til organisationen generelt eller til et af organisationens projekter.
 2. Gennemførelse af betalinger og din konto
  1. På Hjemmesiden kan du lave donationer fra kr. 5,00 og opefter. Du skal dog minimum indbetale kr. 25,00. Hvis du ikke donerer hele det indbetalte beløb, vil restbeløbet være tilgængeligt til senere donationer på din online konto.
  2. Du kan foretage enkeltstående donationer, hvor du blot vælger, hvor stort et beløb, du ønsker at donere til organisationen/projektet, og herefter gennemføres betalingstransaktionen.
  3. Du kan også vælge at oprette en online konto, hvortil du efter eget valg en eller flere gange indbetaler et beløb, som du herefter kan anvende til senere donationer. Nu kan du løbende foretage donationer, når det passer dig uden at skulle indtaste dine betalingsoplysninger igen.
  4. Du kan endelig vælge at overføre penge til din konto gennem en abonnementsordning. Det valgte beløb trækkes hver måned på dit betalingskort og sættes ind på din konto. Herefter kan du på egen hånd løbende foretage donationer til organisationer og projekter fra din konto eller bestille automatiske månedlige donationer til en bestemt organisation eller et bestemt projekt. Hvis det på tidspunktet for fornyelsen af dit abonnement ikke er muligt at gennemføre en eventuel automatisk donation til en organisation eller et projekt, bliver beløbet i stedet sat ind på din konto, hvorefter du manuelt kan donere beløbet. Du kan til enhver tid ændre abonnementsbeløbet, slette dit abonnement eller ændre automatiske overførsler under kontoindstillinger.
  5. Hvis du som bruger ikke disponerer over beløb på din konto i mere end 1 år fra du har overført beløb til kontoen, mister du retten til selv at disponere over beløb på kontoen. Beløbet overføres i stedet til Show You Care’s indsamlingspulje i overensstemmelse med pkt. 3.3 nedenfor.
  6. Betalingssystemet på Hjemmesiden leveres af ePay A/S. Vores betalingsløsning overholder PCI-standarderne, og al kommunikation vedrørende beløb og kortoplysninger er krypterede..
  7. Du kan efter gennemførelse af en donation/betaling downloade og/eller printe en bekræftelse via din ordrehistorik.
  8. Vi gør opmærksom på, at indbetaling af donationer enten via enkeltstående donationer eller ved oprettelse af en konto ikke er omfattet af Forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret for forbrugere. Det er således ikke muligt at fortryde gennemførte donationer eller overførsel af beløb til din konto eller at få udbetalt beløb fra kontoen.
  9. Pr. 11.12.2017 er der indført et administrationsgebyr, som betales af det beløb du støtter et projekt med. Administrationen af en donations side som vores, er underlagt lovgivning der skal overholdes. Dette er behæftet med nogle omkostninger som vores nuværende forretningsmodel ikke kan dække.
 3. Donationer
  1. De modtagne donationer overføres til organisationerne kvartalsvis. Donationer til et specifikt projekt overføres til organisationen ved udgangen af det kvartal, hvor indsamlingsperioden udløber.
  2. Hvis et projekt ikke modtager tilstrækkelige donationer til at nå indsamlingsmålet inden indsamlingsperiodens udløb, vil din donation til projektet i stedet blive overført til organisationen bag projektet. Det er herefter op til organisationen, om projektet alligevel vil blive gennemført med hjælp fra andre midler, eller om din donation vil blive brugt til organisationens generelle velgørende arbejde.
  3. Show You Care beregner en provision på 8,2 % for af overførslen af donationerne til organisationerne. Vedligeholdelse af platformen, udvikling samt markedsføring.
 4. Virksomhedsdonationer
  1. På Hjemmesiden er det muligt at oprette en virksomhedsprofil, der giver mulighed for at foretage donationer på vegne af virksomheden.
  2. Når en virksomhed donerer, vil virksomhedens navn eller logo blive vist på donationssiden. Visningen afhænger af donationens størrelse.
  3. For donationer til organisationer er visningen desuden baseret på donationer indenfor de seneste 12 måneder.
  4. Show You Care forbeholder sig retten til løbende at kunne ændre de beløbsgrænser, der definerer visningen af virksomheder på donationssiderne. Gældende beløbsgrænser vil fremgå i forbindelse med valg af donationsbeløb.
 5. Skattemæssige forhold, fradrag mv.
  1. Du har mulighed for at opnå et skattemæssigt fradrag i overensstemmelse med den gældende skattelovgivning.
  2. Det er de relevante organisationer, der har modtaget din(e) donation(er), der er ansvarlige for at overføre de nødvendige oplysninger til SKAT med henblik på at sikre grundlaget for dit fradrag. Vi sørger for at videregive de nødvendige oplysninger til den/de relevante organisation(er), hvis du har givet tilladelse til dette i forbindelse med oprettelsen af din brugerprofil og oplyst dit CPR-nummer.
  3. Du er selv ansvarlig for at sikre, at de oplysninger, der videregives til SKAT, er korrekte.
 6. Personoplysninger
  1. Show You Care’s behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. Læs mere om vores brug af personoplysninger i vores persondatapolitik på www.charii.com/dk/persondatapolitik. Vi anbefaler endvidere, at du læser vores cookiepolitik på www.charii.com/dk/cookiepolitik.
 7. Ansvarsfraskrivelse
  1. Show You Care varetager alene administrationen i forbindelse med indsamling og donationer til de organisationer, som Show You Care samarbejder med. Organisationerne bærer det fulde ansvar i relation til anvendelse af de modtagne donationer samt gennemførelse af projekter.
  2. Information på Hjemmesiden gives uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. Show You Care er derudover til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre indholdet af Hjemmesiden.
  3. Hvis der linkes til en tredjemands hjemmeside, sker dette uden ansvar for Show You Care for indholdet af den side, der linkes til.
 8. Erstatningsansvar
  1. Show You Care kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af Hjemmeside, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller andet direkte eller indirekte tab.
  2. Download sker på egen risiko. Show You Care er ikke ansvarlig for nogen skade, der måtte opstå som følge af download, installation, lagring eller brug af software eller indhold fra Hjemmesiden, herunder for skader og funktionsforstyrrelser som følge af virus eller lignende.
 9. Andet
  1. Brugernavn og password
   1. Du har pligt til at behandle et eventuelt brugernavn og password fortroligt og må således ikke udlevere det til andre.
   2. Det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig adgang til Hjemmesiden uden et lovligt brugernavn og password.
  2. Ændring af betingelser
   1. Show You Care har til enhver tid ret til at revidere disse betingelser. Show You Care forbeholder sig retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på Hjemmesiden, samt at nedlægge Hjemmesiden.