BROEN Danmark

Vi hjælper udsatte børn og unge til en aktiv fritid
DKK 15.345,00 indsamlet
Info

Bygger bro til fritidslivet for udsatte børn og unge
BROEN består af frivillige foreninger, som hjælper børn og unge til at have en aktiv tilværelse i lokale fritidstilbud med f.eks sport, spejder, musik, teater mv. BROEN hjælper med økonomisk støtte til kontingent og udstyr til fritidsaktiviteten. Desuden kan BROEN hjælpe med praktisk bistand til køb af udstyr og transport til aktiviteten.

Ressourcesvage familier
BROENs lokale afdelinger består af frivillige, der gør en særlig indsats for, at alle børn og unge får mulighed for at være aktive i fritiden i et positivt fællesskab. Den første afdeling var BROEN Horsens, som blev oprettet af Hans Søgaard i 2002. Siden er der oprettet afdelinger af BROEN over hele Danmark. BROENs fokus er på børn og unge, hvor familien ikke har ressourcer til, at børnene kan deltage i en fritidsaktivitet. Det kan være på grund af dårlig økonomi eller vanskelige sociale forhold. Gennem et aktivt fritidsliv kan børnene være sammen med andre børn, unge og voksne rollemodeller i et positivt fællesskab.

Fritidsaktiviteter giver tryghed og livskvalitet
Undersøgelser viser, at udsatte børn kan opnå større tryghed og livskvalitet ved at deltage i fritidsaktiviteter, og at det kan modvirke ensomhed, mistrivsel og negative sociale mønstre.

Antallet af socialt udsatte børn og unge er svært at fastsætte præcist. En rapport fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd fra 2014 anslår på baggrund af registerdata, at cirka 15 % af børn og unge mellem 3 – 19 år i Danmark kan betegnes som udsatte eller marginaliserede. (Mai Heide Ottosen m.fl, 2014)

Ifølge Danmarks Statistik var der 1.137 255 i alderen 3-19 år pr. 1. januar 2016, svarende til at ca. 170.000 er udsatte i den aldersgruppe.

BROEN har valgt at hjælpe børn og unge under 18 år. Pr. 1. januar 2016 var der ifølge Danmarks Statistik 1.167.460 børn i alderen 0-17 år, svarende til ca. 175.000 udsatte børn og unge under 18 år. Det er dette tal, som vi i BROEN går ud fra, når vi siger, at behovet for støtte til udsatte børn og unge er meget større, end vi forestiller os.


I 2016 hjalp BROENs dengang 22 lokalforeninger samlet 3.643 børn og unge. Desuden fik omkring 250 børn fik støtte til ferieaktiviteter. Der er i dag 26 lokalforeninger.

Læs mere

Protektor for BROEN: Lisbeth Zornig Andersen.

Hjælp os med at hjælpe flere børn
BROENs indsats er afhængig af eksterne midler fra både privat og offentlig side. Vi samarbejder med erhvervsvirksomheder, nationale og lokale private fonde og offentlige puljer.

Dreng på 6 år:
”Jeg var rigtig glad for at gå til fodbold. Jeg blev faktisk ked af det, da jeg fik at vide af mine forældre, at de vil melde mig ud af klubben på grund af dårlig økonomi, og at de ikke længere kan betale til et nyt medlemskab til næste år.”
Mor til dreng på 7 år:
”Jeg er BROEN yderst taknemmelig for jeres hjælp. Det er en stor hjælp for mig som enlig mor, og det betyder meget for min dejlige dreng at gå til fodbold.”
Samarbejdspartner:
”Det har indvirkning på deres sociale liv, at de har mulighed for at deltage i idræt på lige fod med andre børn og deltage i det sociale liv, der er omkring en idrætsklub. Der er sundhedsmæssige gevinster ved at dyrke motion, og så er de beskæftiget i stedet for at hænge ud og kede sig. De får nogle aktivitetsmuligheder, som de ellers ikke ville have haft.”
Kontakt
BROEN Danmark
Falstersgade 26B, 1.
8700 Horsens

broen-danmark.dk
info@broen-danmark.dk
+45 28 59 80 10


https://charii.com/assets/images/symbol.png
Organisationer
Se alle