Skattefradrag for velgørenhed

Skattefradrag for velgørenhed

Kan man få skattefradrag for donationer til velgørenhed? Det korte svar er "ja". Når du støtter velgørenhed, kan du få et skattefradrag - det kræver dog, at den eller de organisationer, du støtter er på SKATs liste over godkendte organisationer- se den her. Overordnet set kan du således få et skattefradrag for dine donationer til velgørenhed, så længe organisationen er godkendt til det.

Hvor meget kan man få i skattefradrag?

Hvis du vælger at støtte velgørenhed og samtidig gerne vil kunne udnytte dit skattefradrag, er der ingen bagatelgrænse for hvor meget du skal have doneret. Du kan dog højest få fradrag for 15.000 kr. (i 2015). Altså der er ikke et minimumsbeløb for at få et skattefradrag, når du donerer til velgørenhed - bare husk, at det højest mulige skattefradrag er på 15.000 kr.

Hvordan får man så sit skattefradrag for velgørenhed?

Som sagt skal de organisationer, du støtter, være godkendt af SKAT, men derefter får du automatisk dit skattefradrag, hvis du vel at mærke har oplyst dit CPR-nr. Organisationerne sørger nemlig for at indberette det pågældende beløb til SKAT. Dog er det dit eget ansvar at tjekke, om SKAT har givet dig det rigtige fradrag. Kort og godt: Du skal egentlig bare skal sørge for at oplyse organisationen dit CPR-nr. - så sørger de for at indberette til SKAT, så du opnår dit fradrag.

Hvordan fungerer skattefradrag for velgørenhed på Charii?

Selvom du donerer igennem en online velgørenhedsplatform som Charii, er det stadig organisationernes ansvar at indberette donationerne til SKAT. Når du foretager donationer til velgørenhed på Charii, kan du oplyse dit CPR-nr., så videregiver vi det til den pågældende organisation. Vi oplyser altså hvor meget, du har doneret - og så videregiver organisationerne informationerne til SKAT. På den måde får du dit skattefradrag, når du har støttet velgørenhed. Så opsummerende - du kan godt få dit skattefradrag til velgørenhed gennem Charii også, du skal bare sørge for at oplyse dit CPR-nr.Velgørenhed på dine vilkår

Charii er fremtidens velgørenhedsplatform! Opret din egen velgørenhedsprofil og donér fra 5 kr og op til organisationer og projekter.

Her behøver du ikke give din støtte til én organisation. Du vælger selv, hvordan dine donationer skal fordeles.

Støt med et engangsbeløb eller prøv vores fleksible velgørenhedsabonnement. Du bestemmer beløbet og modtagerne!